TANIMI

Çocukların, özellikle okul öncesi dönemde, motorik özellikleri geliştirmek üzere yapacakları becerilerin ve ileri düzeyde yetişkinlik dönemindeki sporla bağlantılı tüm becerilerinin, temelini oluşturan fiziksel eğitimdir. Özellikle 3-6 yaş grubunda ki öğrenciler için uygundur.

Hareket Eğitimi paylaşma, hissetme, etkili düşünme ve yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar.
Her çocuğun fiziksel çevresi içinde benliğinin, bedeninin, bedenini kullanma kapasitesinin ve hareket unsurlarının farkına varmasını sağlamaya yöneliktir.

Çocuğun motor becerilerde yeteneğinin iyi olduğunu bilmesi fiziksel aktivitelerdeki başarısına destek olmaktadır. Aynı zamanda koordinasyonu, dayanıklılığı, kuvvet ve esnekliği gelişmeyi amaçlar.

Hareket Eğitimi;

 • Çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirir.
 • Benliğini ifade etmesine yardımcı olur.
 • Yaratıcı çözümler aramasına yardımcı olur.
 • Duygusal ve sosyal kazançlar sağlar.
 • İşbirliği kurma yeteneğini geliştirir.
 • Diğer çocukların farkına varmasına yardımcı olur.
 • Koordinasyon ve postür gelişimine yardımcı olur.
 • Çocuğun deneyim ve yaratıcılığının artmasına yardımcı olur.
 • Taklit yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.
 • Sorumluluk duygusu gelişimine yardımcı olur.
 • Vücudunu tanımasını sağlar.
 • Beden dili, jest ve mimik kullanımlarına katkı sağlar.
 • Hayata bağlanmasına yardımcı olur.
 • Yaşam kalitesini yükseltmekte rol oynar.