YARATICI DRAMA

Kısaca yaratıcı drama; Eğitim, öğretim, farkındalık ve gelişim alanlarında insanların yaparak yaşayarak, deneyimlemesine ortam yaratan bir yöntemdir.

YARATICI DRAMANIN FAYDALARI

Keşfederek öğrenme yaklaşımını hayata geçiren yaratıcı drama, her yaştaki çocuğun farkındalık seviyesini en üst düzeye çıkarır. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişime katkı sağlar. Sanatsal ve kültürel yeteneklere yatkınlığı artırır.
Hayal gücünü artırır, yaratıcılığı, estetik duygusunu, doğaçlamayı geliştirir. Sadece tiyatroda değil; resim, müzik gibi alanlarda da materyal kullanımı becerisini artırır. Yaratıcılığı çok yönlü kullanma alışkanlığı kazandırır. Yeni şeyler deneyip farklılıklar sunma yeteneğini geliştirir.

YARATICI DRAMA LİDERİ SERPIL BALDEMİR