SHERBORNE GELİŞİMSEL HAREKET EĞİTİMİ

Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi normal gelişimsel hareket deneyimlerine dayanan bir çalışma yöntemidir. Veronica Sherborne tarafından yirminci yüzyılın ilerleyen bölümlerinde geliştirilmiştir. Bu,40 yıl boyunca geliştirilen Laban'ın Hareket Kuramı'na iyi bir şekilde dayanan, hareketi öğretmek ve çalışmak için kapsayıcı bir yaklaşımdır.

Sherborne,gelişimsel hareketin tüm çocukların hayatında nasıl oynayacağı konusunda önemli ipuçları vermektedir. Teorisinin merkezi, kendisiyle ilgili ve diğer insanlarla ilgili olarak hepimizin tatmin edici gelişimi için gerekli olduğuna inanmaktadır. Gelişimsel Hareket, öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar, fiziksel engelli çocuklar ve duygusal ve davranışsal açıdan rahatsız olan çocuklar için özellikle yararlı olabilir. Çocuk ihtiyaçlarını anlama ve bunlarla buluşmada pratik yardım sunmaktadır. Özel grupların ihtiyaçlarına yönelik planlanmış bir etkinlik programı yürütmeyi nasıl ayarlayacağınızı, neyi öğretmek ve neyin nedenini kapsar ve ayrıntılı olarak gösterir.

Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimin 2 amacı vardır.

Benliği farkındalık; alışılmış yöntemlerden ( bakma ve düşünme) ziyade içsel fiziksel duyular ve dokunma yolu ile insanın dikkatinin beden üzerine yoğunlaşmasını sağlayan hareket deneyimleri aracılığı ile kazanılır.

Diğerlerinin farkında oluş; bir sonraki adım, diğerleri ile olumlu ilişkiler kurma ve güven geliştirmeyi destekleyen tarzda hareket etmeyi ve etkileşim kurmayı öğrenmektir. Diğer insanlarla fiziksel temas içinde bulunurken yaratıcılıklarını keşfetmeleri teşvik edilir.

Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi faydaları;

  • İnsanın kendisine saygısını pekiştirir.
  • Olumlu ilişkiler kurar.
  • İnsanı fiziksel ve duygusal olarak geliştirir.
  • İletişimi ve yaratıcılığı genişletip, geliştirir.
  • Öğrenmeyi, problemi analiz etmeyi ve çözmeyi geliştirir.
  • Aynı zamanda birçok özel eğitim gerektiren hastalıkların yanı sıra otizm ve serabnal palsi hastalıklarında çok sık kullanılır.