TANIMI

Temel eğitimde ve okul düzeyindeki eğitimde uygulanan cimnastik eğitimi, artistik cimnastiktir ve cimnastik olarak kullanımı yaygındır. Üst düzey performanslardan ve yarışma düzeyindeki cimnastikten bahsederken ise artistik cimnastik olarak kullanılır. Dünyada, spor alanında ve televizyonda kalabalıkların ilgisini çeken, olimpiyat spor branşları içerisinde çok büyük yeri olan artistik cimnastik hem kadın hem de erkekler tarafından yapılan bir cimnastik dalıdır. Bu dalda genellikle güç, kuvvet, denge ve vücut koordinasyonu başrol oynar. Ayrıca bu daldaki hareketlerin tümü malzemeler ile yapılmaktadır.

Artistik cimnastik de kızlar ve erkekler ayrı aletlerle yarışmaktadırlar. Kızların 4 (atlama masası, kız paraleli, denge ve yer) erkeklerin ise 6 (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks) aleti bulunmaktadır.

Artistik cimnastik erkek aletler;

  • YER: Halı ya da özel pilastik bir madde ile kaplanmış 12×12 m'lik bir alanda yapılır. Hareket serisi en az 50, en çok 70 sn'dir. Hareketler bütün zemine yayılmak zorundadır ve uyum içerisinde olmalıdır.
  • ATLAMA BEYGİRİ: 1,35 m yükseklikte, 1,60 m uzunlukta bir alettir. Atlayışta yükseliş sağlamak amacıyla sıçrama tahtası kullanılır. Koşu pistinin boyu 20 m'yi geçmez. Erkekler uzun beygirden atlar.
  • PARALEL: Yerden 1,75 m yükseklikte, genişliği isteğe göre ayarlanabilen, birbirine paralel esnek iki çubuktan (bar) oluşur.
  • KULPLU BEYGİR: Atlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerinde iki kulp vardır. Kulplar 41-44 cm mesafededir. Kulpların üstünün yerden yüksekliği 1,22 m'dir.
  • HALKA: Yukarıdan sarkan tellere asılı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbestçe sallanan iki halkadan oluşur. Cimnastikte en fazla kuvvet gerektiren alettir.
  • BARFİKS: Çelikten yapılmış olup, yerden 2.55 m yükseklikte direkler üzerine yerleştirilmiş, 2.40 m uzunluğunda bir bardan oluşur.